【LUNATIC PROPHET】Pee Pee Rekkesshon: Revision 2

[Ranking]Not ranked
Title:Pee Pee Rekkesshon: Revision 2
Maker:LUNATIC PROPHET
Release date:2019/06/15
Genre:lolita, underwear, lily, Masturbation, Urination/Peeing, Pubichair/armpithair

One day, Kagero was surrounded. “It’s time to pay your dues, Kagero-chan! I’ll be back. …… to the blizzards that are now the reigning kings of pornography. It’s a great way to make sure you’re getting the most out of your money. It’s a great way to make sure you’re getting the most out of your vacation. There are 36 pages in total (including Table 2 and Table 3). Ship Girls: Kagero Kai2, Yugumo Kai2, Shiranui Kai2, Makigumo Kai2, Kuroshio Kai2, Bungetsu Kai2, Shirarou Kai2, Murasame Kai2, Minegumo, Hayanami, Kishinami, Maestrale, Johnston (also Nagatsuki, Mizunazuki, Libeccio, Samuel B. Roberts, Yukikaze, etc.)

↓↓↓↓DOWNLOAD↓↓↓↓


同人誌、同人ゲーム、同人ソフトのダウンロードショップ - DLsite
同人誌、同人ゲーム、同人ソフトのダウンロードショップ - DLsite